Rakettranspliten
item2

Välkommen till vår hemsida!

Bravissimo! är en ambulerande barnkonsert vars huvudsyfte är att tillgängliggöra klassisk musik på hög konstnärlig nivå för barn i förskolan.

I menyfliken till vänster kan man läsa om allt som hör ihop med konserten: grundidén, bokningar, hur man kontaktar oss och vad vi planerar för framtiden.

Den gröna fliken är för dig som har ett lösenord och som nu ska logga in efter att ha lyssnat till konserten på förskolan.

Varmt välkomna önskar vi på Musikraketen!

I samarbete med Stockholms stad, Nacka kommun
och Stockholms läns landsting
 

MedstodavStockholmsstaddigitalsvarttextcopy

logostaendeorangeRGB SLL Med stöd av Stockholms läns

Musikraketen är sedan 2015 samarbetspartner
till Kulturens Bildningsverksamhet

kulturenslogosvart

© Webbmaster:  MÅRTEN SMITH
– EN MUSIKALISK TRESTEGSRAKET
IMG6088
AKTUELLT:
LogoBravissimotypografi1
item1
item7
item11
LogoBravissimotypografi1